Livskraftstestet - Testa ditt företags livskraft

Svara på frågorna i Livskraftstestet och få en djupgående analys av ditt företag.

Vi analyserar dina svar och återkommer med en konkret förbättringsplan för ditt företag.

Livskraftstestet.se

Få en inblick i hur ditt företag verkligen mår

Vi analyserar dina svar och återkommer med en konkret förbättringsplan för ditt företag.

Livskraftstestet är ett registrerat varumärke som tillhör RekonstruktionsGruppen Sverige AB.