Fråga Juristerna

– Få kostnadsfria juridiska svar idag

Fråga Juristerna är en portal där bolag kan få hjälp att hitta svar på diverse frågeställningar kring framförallt obeståndsfrågor. Hittas inte svaret finns möjlighet att kostnadsfritt ställa frågan direkt till en juridisk expert. 

Specialister inom affärsjuridiska frågor

Fråga Juristerna är specialister inom affärsjuridiska frågor. Vår organisation består av ett flertal jurister med erfarenhet inom områden som insolvensrätt, tvistelösning och avtalsrätt. Med stor entusiasm hjälper vi dig med affärsjuridiska frågor.

Fråga Juristerna är en portal framtagen av jurister från RekonstruktionsGruppen Sverige AB. Fråga Juristerna är ett registrerat varumärke.

Vem riktar sig Fråga Juristerna sig till?

Till dig som har frågor och funderingar kring affärsjuridiska frågor.

Vad är syftet med Fråga Juristerna?

Att erbjuda hjälp till dig som har frågor som rör affärsjuridik. Juridik ska var enkel och tillgänglig för alla.

Vilka affärsjuridiska frågor kan jag få hjälp med?

Vi svarar på frågor om bland annat bolagsrätt, obeståndsrätt, arbetsrätt och finansiella frågor.