Fråga Juristerna

– Få kostnadsfria juridiska svar idag

Fråga Juristerna är en portal där bolag kan få hjälp att hitta svar på diverse frågeställningar kring framförallt obeståndsfrågor. Hittas inte svaret finns möjlighet att kostnadsfritt ställa frågan direkt till en juridisk expert. 

Specialister inom affärsjuridiska frågor

Fråga Juristerna är specialister inom affärsjuridiska frågor. Vår organisation består av ett flertal jurister med erfarenhet inom områden som insolvensrätt, tvistelösning och avtalsrätt. Med stor entusiasm hjälper vi dig med affärsjuridiska frågor.

Fråga Juristerna är en portal framtagen av jurister från RekonstruktionsGruppen Sverige AB. 

Kvalitetssäkrad leverans

Kvalitet och effektivitet kännetecknar hela vår förvaltning, från uppstart till leverans.

Mindre administration för dig som kund

Våra finansiella processer och system är särskilt utformade för att vara så enkla, smidiga och användarvänliga som möjligt. Med minimal administration för dig, till rätt pris och med hög kvalitet.

Företagsunik kostnadsfri unik rådgivning till ditt företag.

Vi åtar oss att ge dig tjänster av bästa kvalitet. Vi har byggt vår verksamhet på denna princip och det är den som vi tror bygger långsikta relationer. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar varje gång vi gör affärer tillsammans.