Våra varumärken

En auktoriserad redovisningsbyrå med ett team av erfarna redovisningskonsulter. Syftet är att underlätta vardagen för företagare och därmed möjliggöra att de fullt ut att kan fokusera på sin affärsverksamhet.

En webbtjänst som enkelt och kostnadseffektivt genom sinnrik automatisering möjliggör en initial bedömning av ett bolags livskraft. Detta utgör grunden för all analys inom obeståndsområdet och en central utgångspunkt för vidare diskussion av potentiella åtgärder.

En portal där bolag kan få hjälp att hitta svar på diverse frågeställningar kring obeståndsfrågor. Hittas inte svaret finns möjlighet att kostnadsfritt ställa frågan direkt till en juridisk expert.

Ett juridiskt ombud med spetskompetens inom insolvensrätt. Företagskonkurs har lång erfarenhet av att agera ombud för företagsägare och styrelser som är på väg att försättas i konkurs.