fbpx

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Vad är en företagsrekonstruktion?

Ett företag som det i grunden går bra för, men som av någon anledning hamnat i ekonomiska problem, kan ansöka om en företagsrekonstruktion.

En rekonstruktion ger företaget ett andrum och möjlighet att tillsammans med en rekonstruktör rätta ut problemen. Målet är att företaget ska överleva och bli lönsamt igen. För att det ska kunna ske kan det vara nödvändigt att man gör vissa verksamhetsförändringar samt att gamla skulder skrivs ner.

Tanken är att företagets verksamhet ska kunna fortgå som vanligt under rekonstruktionsprocessen och därför säkras personalens löner genom statlig lönegaranti. En rekonstruktion tar mellan tre till tolv månader att genomföra och under den tiden är företaget skyddat från att gå i konkurs.

Date: