fbpx

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

FinansieringVad kostar en företagsrekonstruktion?
Priser för företagsrekonstruktion kan variera

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Vid ett första kostnadsfria möte går vi igenom företagets situation och skapar oss en uppfattning om hur genomgripande rekonstruktionen kommer att bli och vad den kommer att kosta. Parterna kan i stort sett bestämma fritt om priset för rekonstruktionen ska vara fast eller löpande. Vid arbete på löpande räkning ska man ha ett avtalat timpris och vid fast pris måste man vara klar med vad exakt som ingår i priset. Fördelen med fast pris är att företaget vet exakt vad priset kommer bli och att det kan räknas med i rekonstruktionsbudgeten från början. Det vanligaste är ändå att man tar betalt löpande eftersom de kan vara svårt att uppskatta priset från början, det beror helt enkelt på hur omfattande rekonstruktionen blir. Betalar företaget ett fast pris för rekonstruktionen riskerar kostnaden i slutändan att bli för hög i förhållande till arbetet rekonstruktören lagt ner.

RekonstruktionsGruppen strävar alltid efter att hålla nere kostnaderna. Vi har lång erfarenhet av rekonstruktionsarbetet och arbetar noggrant och kostnadseffektivt med både stora och små företagsrekonstruktioner. Ett företag som går i rekonstruktion kan vara med och påverka priset genom att utföra vissa delar av rekonstruktionsprocessen själv. Dock är vissa delar av arbetsfördelningen mellan företaget och rekonstruktören reglerad i lag. Därför finns det sådana uppgifter som måste genomföras av rekonstruktören och som inte går att delegera till bolaget eller någon annan part. Till exempel är det rekonstruktören som ska skicka ut en underrättelse till alla borgenärer, medverka på sammanträden i tingsrätten samt fatta beslut om lönegarantier. Kostnaden för moment som dessa kan därför inte ett företag som går i rekonstruktion undvika.

Rekonstruktören ska också säkerställa att företaget följer lagen och till exempel inte gynnar vissa borgenärer framför andra. Därför kan rekonstruktören komma att upprätta klientmedelskonton för att få kontroll över bolagets medel. Det kan i vissa fall också räcka med att rekonstruktören får tittbehörighet till företagets bankkonton och att företaget redovisar sina betalningar löpande för rekonstruktören.