You are here:

Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Vid ett kostnadsfritt möte går vi igenom företagets situation och får en uppfattning om hur omfattande omstruktureringen kommer att bli och vad den kommer att kosta. Parterna är i stort sett fria att bestämma om priset för rekonstruktionen ska vara fast eller löpande. Den vanligaste metoden är att ta betalt löpande basis eftersom det kan vara svårt att uppskatta priset från början, det beror helt enkelt omfattningen av rekonstruktionen.

Ett företag som genomgår en företagsrekonstruktion kan bidra till att påverka priset genom att själv genomföra vissa delar av rekonstruktionsprocessen. Vissa aspekter av arbetsfördelningen mellan företaget och rekonstruktören är dock reglerade i lag. Det finns därför vissa uppgifter som måste utföras av rekonstruktören och som inte kan delegeras till företaget eller någon annan part. En likvidator måste till exempel skicka ett meddelande till alla borgenärer, delta i tingsrättens sammanträden och fatta beslut om lönegarantier. Kostnaderna för sådana åtgärder kan därför inte undvikas av ett företag som genomgår en företagsrekonstruktion.

Rekonstruktören ska också säkerställa att företaget följer lagen och till exempel inte gynnar vissa borgenärer framför andra. Därför kan rekonstruktören komma att upprätta klientmedelskonton för att kontroll över bolagets medel. Det kan i vissa fall också räcka med att rekonstruktören får tittbehörighet till företagets bankkonton och att företaget redovisar sina betalningar löpande för rekonstruktören.

Vad kostar en rekonstruktion

Behöver du ekonomisk vägledning?

Svar inom 1h (måndag-fredag)