Du är här:

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en överenskommelse mellan ett bolag under rekonstruktion och dess leverantörer. Vid en ackordsuppgörelse kommer parterna överens om en nedskrivning av skulderna till en viss procent. På så vis blir bolaget av med delar av sina skulder. De skulder som kan komma att omfattas av uppgörelsen är generellt sett de skulder där leverantören saknar säkerhet för sin fordran. Med andra ord är det ovanligt att skulder till banker och leasingbolag omfattas vid en ackordsuppgörelse då dessa i princip alltid har en företagsinteckning eller det leasade objektet som säkerhet.

Den vanligaste typen av ackord i en företagsrekonstruktion är ett så kallat offentligt ackord. När bolaget ansökt till tingsrätten om detta fastslås ackordet genom ett majoritetsbeslut bland alla de fordringsägare som är röstberättigade. Detta sker vid ett sammanträde i tingsrätten. Hur stor skuldnedskrivningen blir baseras på procentsatser som behöver uppnås för att förslaget ska godkännas.

– En nedskrivning på 0-50 procent av den ursprungliga skuldens belopp kräver 60 procent bifall av de röstberättigade fordringsägarna. Deras fordringar måste motsvara minst 60 procent av de totala ackordsskulderna.

– En nedskrivning på 50 procent eller mer av den ursprungliga skuldens belopp kräver 75 procent bifall av de röstberättigade fordringsägarna. Deras fordringar måste motsvara minst 75 procent av de totala ackordsskulderna.

När ackordsuppgörelsen är godkänd omfattas samtliga fordringsägare, även de som röstat nej, av ett offentligt ackord. Dessutom faller eventuellt ytterligare, för vid tidpunkten tingsrätten okända, fordringar som bolaget har under samma ackordsuppgörelse.

Frivilligt ackord eller underhandsackord, är precis som det låter, en frivillig uppgörelse där bolaget under rekonstruktion kommer överens med sina fordringsägare om ackordet, utan tingsrättens inblandning. För att ett frivilligt ackord ska kunna antas krävs att samliga fordringsägare som berörs accepterar det. Fördelen med dessa frivilliga ackordsuppgörelser är att man kan komma överens om bättre villkor och betalningsanstånd än vad som är tillåtet när tingsrätten beslutar om offentligt ackord.

Moratorieackord är en form av ackord som innebär att bolaget måste betala hela sin skuld men man kan avtala om ändrade betalningsvillkor genom exempelvis en avbetalningsplan eller framflyttat förfallodatum. Ett annat alternativ är att fordringsägaren kan ge ett generellt anstånd med betalningen under en överenskommen period.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 24h (måndag-fredag)