Undvik konkurs

Är ditt företag på väg att försättas i konkurs? Vidta rätt åtgärder i tid och undvik personligt ansvar.

– När en konkurs blir aktuell är det viktigt att agera snabbt.

Undvik konkurs

Vad är en konkurs?

En konkurs innebär att företaget avvecklas och att alla dess tillgångar används för att betala av skulder till borgenärerna.

När ett företag (gäldenären) inte kan betala sina skulder under en längre period är det på obestånd och ska försättas i konkurs. Det kan vara företaget själv som ansöker om konkurs eller så är det någon av fordringsägarna som skickar in en ansökan.

Det är sedan tingsrätten som beslutar om konkurs och tillsätter en konkursförvaltare vars uppgift är att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns i företaget så att tillgångarna kan göras om till pengar att betala borgenärerna med.

Vill du veta mer om ordnad avveckling för att slippa bli skuldsatt privat?