fbpx

Tjänster

Tjänster

Företagsrekonstruktion

Vad är en företagsrekonstruktion? Ett företag som det i grunden går bra för, men som av någon anledning hamnat i ekonomiska problem, kan ansöka om en företagsrekonstruktion. En rekonstruktion ger…

Affärsutveckling

För att ett företag ska gå en ljus framtid till mötes behövs inte bara en bra och hållbar affärsidé utan också en övergripande strategi för att säkerställa att företaget utvecklas…

Finansiering

En företagsrekonstruktion kan för det mesta finansieras genom företagets egna genererade medel. Det blir möjligt genom att gamla skulder fryses under rekonstruktionen, samtidigt som löner till anställda täcks av den…

Företagsanalys

Vid en företagsanalys går man igenom alla företagets beståndsdelar för att på så sätt skapa sig en helhetsbild av situationen bolaget befinner sig i. För att kunna ta fram en skräddarsydd…

Företagsrekonstruktioner per vecka. Ackumulerat antal beslut om rekonstruktion.

Källa: ekonomifakta.se. Värden kan komma att revideras.

Redo att vända obestånd till lönsamhet? Då är det dags att prata med oss.

Kontaktformulär