Skatteanstånd

Skatteanstånd är en tidsfrist som innebär att betalning av skatt skjuts upp till senare datum, vanligtvis på grund av tillfällig ekonomisk svårighet eller andra omständigheter.

skatteanstånd

Mer om skatteanstånd

Under coronapandemin införlivade riksdagen flera stödpaket som hjälpte de svenska företagen att ta sig igenom en tuff tid. Mot bakgrund av den skenande inflationen, elpriskrisen och ett världsläge med krig i närområdet har riksdagen röstat igenom lagförändringar som innebär fortsatta stöd till landets företagare. Syftet är att ge de svenska företagarna större möjligheter att ta sig igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Anstånd med skatteinbetalningar

Redan under ”bankkrisen” 2009 införlivades en möjlighet att ansöka om tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt och skatteavgifter. Under coronapandemin gavs företagarna samma möjlighet och från och med februari 2023 har företag haft möjlighet att söka tillfälligt betalningsanstånd för fler perioder.   

Vad innebär det?

Företag som är i behov av att stärka likviditeten kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Anstånd kan medges för upp till tolv perioder. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet, men som längst till och med september 2023 eller januari 2024 beroende på vilken momsperiod företag redovisar i. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år, men som längst till och med september 2024 eller januari 2025.

När ett företag har haft anstånd i upp till två år, kan företaget ansöka om en avbetalningsplan förenad med förlängning av anståndet. Avbetalningsplanen kan löpa i upp till 3 år, vilket innebär att skatterna ska vara slutbetalda senast 2028.

Förmånliga villkor

På anståndsbeloppet tillkommer en låg kostnadsränta. Fram till den 1 november 2022 var kostnadsräntan 1,25 procent. Mellan den 1 november 2022 och 1 februari 2023 var kostnadsräntan 2,5 procent, mellan den 1 februari 2023 och 1 augusti 2023 var den 3,75 procent, och sedan den 1 augusti 2023 är kostnadsräntan 5 procent. Efter sex månader tillkommer en anståndsavgift på 0,1 procent av anståndsbeloppet. Den tas ut varje kalendermånad från och med den sjunde månaden till och med den månad då anståndsbeloppet betalas tillbaka.

Få tillbaka redan inbetald skatt

Företag som får anstånd för en period som de redan har betalt in, kan få tillbaka ett utbetalbart överskott till företagets skattekonto. Överskottet kan sedan utbetalas till företagets bankkonto, om verksamheten behöver likvid. Företaget kan också lämna överskottet på skattekontot och beloppet kommer i så fall att täcka kommande skatteinbetalningar. Har företaget obetalda skatter och skatteavgifter eller eventuella skatteskulder kommer den retroaktivt utbetalda skatten i första hand att täcka detta.

Var inte rädd att be om hjälp

Behöver du hjälp eller har frågor om tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar är du varmt välkommen att höra av dig. Vi på RekonstruktionsGruppen assisterar er gärna och erbjuder råd och stöd genom hela ansökningsprocessen.

Behöver ni företagsekonomisk rådgivning?

Relevanta artiklar om skatteanstånd