You are here:

Återbetalning av skatteanstånd

Skatteanstånd pga Covid-19

I kölvattnet av pandemin står företagare inför en ny utmaning: att betala tillbaka skatteanstånden.

Tillfälliga skatteanstånd

Det rör sig alltså om de tillfälliga skatteanstånden som infördes under pandemin och som snart kommer behöva betalas tillbaka. Tiotusentals svenska företag är berörda. Om de inte kan betala i tid riskerar konkurserna att gå som svallvågor över hela landet. Lyckligtvis finns det möjligheter att komma på fötterna igen.

Nedskrivning av anstånd

– Företag som i grunden är livskraftiga kan räddas genom en företagsrekonstruktion. Vi får företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma. Hos oss får du hjälp med nedskrivning av anstånd, skatteskulder och andra leverantörsskulder. Lönegaranti, konkursskydd och ökad likviditet är några andra fördelar med en rekonstruktion, säger Johan Cederström, chefsjurist på RekonstruktionsGruppen.

I uppdraget som jurist ingår att se till helheten. Vad har hänt och varför befinner sig företaget i ekonomisk kris? Vad kan göras för att skala ner och kanske i vissa avseenden skala upp? En rekonstruktion innebär en ny möjlighet att omorganisera verksamheten med hjälp av erfarna rådgivare.

– Sammantaget ser jag och mina kollegor över företagets verksamhet, inklusive de avtal som företaget är bunden till, i syfte att utreda näringsidkarens problem och sedan ge förslag till hur de kan lösas. I vårt uppdrag sköter vi ofta även kontakter med borgenärerna. Av erfarenhet är just kommunikation väsentligt för att nå ett framgångsrikt resultat, särskilt med rekonstruktionsbolaget men även med dennes bokhållare, säger Johan.

Är ditt företag kvalificerat för en företagsrekonstruktion och hur ser lönsamheten ut? Boka in ett kostnadsfritt möte med RekonstruktionsGruppen för att ta reda på det.

Svar inom 1h (måndag-fredag)