Du är här:

Så går en rekonstruktion till

Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte och genomgång av ditt bolags förutsättningar för att lyckas med en rekonstruktion. Ser vi att det finns förutsättningar att lyckas vända ditt bolags utveckling gör vi upp en första plan för hur den ska genomföras och formulerar ett första utkast till en ansökan till tingsrätten. Därefter får du en offert på vårt arbete och när du godkänt den sätter vi tillsammans ihop en ansökan om rekonstruktion hos tingsrätten.

När den är beviljad av tingsrätten ska ditt bolag utse en rekonstruktör som såväl ni som era borgenärer kan känna förtroende för. Rekonstruktörens uppdrag inleds med att se över om verksamheten i bolaget har förutsättningar att fortsätta bedrivas i nuvarande form eller om den behöver förändras för att anses ha bättre möjligheter till lönsamhet. Dessutom ska rekonstruktörer undersöka om det finns förutsättningar för att bolaget kan nå en uppgörelse med sina borgenärer.

Under hela processen finns vi vid din sida och deltar i processen, bland annat genom att förhandla med fordringsägarna och genom att ta fram en plan för ditt bolags rekonstruktion och se till att den fortskrider som planerat. Det gör att du tryggt kan fokusera på att driva ditt bolag vidare medan processen fortgår. Som företagsledare för ett bolag under rekonstruktion är det fortsatt du som har kontrollen över bolaget. Dock finns det en del saker att tänka på som gör att arbetet som ställföreträdare för ett bolag inte riktigt är som vanligt. Bolaget får till exempel inte ingå nya avtal eller förpliktelser utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Bolaget är också skyldigt att hörsamma de instruktioner som rekonstruktören ger samt att lämna de uppgifter som efterfrågas.

I en företagsrekonstruktion är det vanligt att man ansöker om lönegaranti, det vill säga att länsstyrelsen under en period betalar ut lönerna till dina anställda. Eftersom lönekostnaderna ofta är en tung post i ett bolag gör detta att man får möjlighet att under rekonstruktionen behålla mer pengar i bolaget. Det ökar chanserna till att rekonstruktionen ska lyckas. En vanligt utgång i en rekonstruktion är ett så kallat ackord vilket innebär att bolaget kommer överens med sina fordringsägare om att skriva ner skulderna med en viss procent.

 
 

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 1h (måndag-fredag)