You are here:

Övervinn kapitalbrist genom att välja rätt strategi

Det finns flera faktorer som kan leda till kapitalbrist i ett företag, så som otillräcklig kassaflödesplanering. En bristande planering och övervakning av företagets kassaflöde kan leda till svårigheter att hantera löpande utgifter och betala skulder i tid.

Snabb tillväxt är ett ytterligare exempel på varför kapitalbrist uppstår. Om ett företag växer snabbt kan kapitalbehovet öka dramatiskt. Om bolaget inte har ett genomarbetad plan hur tillväxten ska underbyggas kan det leda till kapitalbrist.

Ytterligare exempel på anledningar till kapitalbrist:

 • Förlust av kunder eller intäkter
  En plötslig förlust av stora kunder eller en minskning av intäkterna kan påverka företagets likviditet negativt och leda till kapitalbrist.
 • För stora fasta kostnader
  Om företaget har för höga fasta kostnader i förhållande till sina intäkter kan det vara svårt att täcka sina löpande utgifter och uppstå kapitalbrist.
 • För långsamma betalningar från kunder
  Försenade eller uteblivna betalningar från kunder kan påverka företagets kassaflöde negativt och skapa kapitalbrist.
 • För stor lagerhållning
  Om företaget har en överdriven lagerhållning kan det binda upp kapital och påverka företagets likviditet.
 • Höga skulder eller räntebetalningar
  En hög skuldsättning eller höga räntebetalningar kan göra det svårt för företaget att klara av sina finansiella förpliktelser och skapa kapitalbrist.
 • Oplanerade utgifter eller oförutsedda händelser
  Oväntade händelser som skador, rättsliga problem eller andra oförutsedda utgifter kan påverka företagets ekonomi och leda till kapitalbrist.
 • Svårigheter att få finansiering
  Om företaget har svårt att få extern finansiering, antingen genom lån eller investeringar, kan det begränsa dess förmåga att täcka kapitalbehovet.
 • Förlängda betalningsterminer från leverantörer
  Om företaget har förlängda betalningsterminer från sina leverantörer kan det påverka kassaflödet negativt och leda till kapitalbrist.
Det är viktigt för företagsledningen att vara medveten om dessa risker och aktivt arbeta med att förbättra företagets finansiella planering och ledning för att undvika eller hantera kapitalbrist. Att regelbundet utvärdera och justera företagets affärsmodell och strategier kan också bidra till att minska risken för kapitalbrist.

Budgetera, effektivisera och förhandla vid kapitalbrist

Det kan vara en utmanande process att ta sig vidare från kapitalbrist, men det finns flera strategier och åtgärder som företag kan överväga för att hantera och övervinna dessa utmaningar. Man kan till exempel försöka förbättra kassaflödet, försöka få extern finansiering eller förhandla med leverantörer och borgenärer. Gå igenom alternativen och fundera över om det finns något ni skulle kunna göra för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

Kassaflöde och försäljning

Fokusera på att förbättra företagets kassaflöde genom att följa upp fakturering, minska kreditperioder för kunder och förhandla med leverantörer om längre betalningsterminer.

Satsa på att öka företagets försäljning genom marknadsföringsinsatser, kampanjer eller att erbjuda nya produkter eller tjänster. Ett ökat intäktsflöde kan bidra till att lindra kapitalbristen.

Budgetering och lönsamhet

Utveckla en noggrann budget, skapa och följ en detaljerad budget för att övervaka och styra företagets utgifter. Detta hjälper till att undvika överraskningar och säkerställa en sund ekonomisk förvaltning. Granska företagets affärsmodell och strategier för att säkerställa att verksamheten är lönsam. Ibland kan en översyn av produkter, prissättning eller målgrupper vara nödvändig för att förbättra lönsamheten.

Effektivisering av verksamheten

Identifiera och genomför kostnadsbesparingar genom att effektivisera företagets verksamhet. Det kan innebära att minska överflödiga kostnader, förbättra arbetsprocesser och öka effektiviteten. Överväg att sälja överflödiga tillgångar för att generera snabbt kapital. Det kan inkludera försäljning av utrustning, fastigheter eller andra tillgångar som inte är kritiska för företagets kärnverksamhet.

Förhandla med leverantörer och borgenärer

Ta kontakt med leverantörer och borgenärer för att förhandla om mer fördelaktiga betalningsvillkor eller för att skapa en temporär avbetalningsplan. Många affärsrelationer är beroende av ömsesidig framgång, och många företag är villiga att samarbeta när de förstår företagets situation.

En informativ artikel om hur man övervinner kapitalbrist i sitt företag

Finansieringsalternativ

Utforska olika finansieringsalternativ, såsom banklån, investeringar från riskkapitalister eller ängel investerare, eller användning av crowdfunding-plattformar. Det är viktigt att noga överväga kostnaderna och villkoren för varje finansieringsalternativ.

Utforska alternativa finansieringskällor som fakturafinansiering, företagskreditkort eller företagslån från icke-traditionella långivare.

Det är viktigt att notera att varje företags situation är unik, och det kan vara fördelaktigt att söka råd från finansiella experter eller affärsrådgivare för att skräddarsy en strategi som passar specifika behov och mål.

Behöver ni råd kring hur man går vidare med ett företag som lider av ekonomiska svårigheter, tveka inte att ta kontakt med Rekonstruktionsgruppen. Vare sig er väg framåt innebär en konkurs, en förberedande nystart eller en företagsrekonstruktion, är vi med dig hela vägen. Agera i tid, ta kontakt idag.

Låt oss kolla på dina ekonomiska möjligheter

Svar inom 1h (måndag-fredag)