Du är här:

Lyckad rekonstruktion: Odin Entreprenad AB

Bolaget Odin Entreprenad AB, med säte i Tyresö söder om Stockholm, ansökte om företagsrekonstruktion fredagen den 4 mars 2022 hos Stockholms tingsrätt. I ansökan – som alltid blir en så kallad allmän handling och därför kan begäras ut av vem som helst från domstolen – står bland annat att läsa att ”Odin bildades 2014 och ägs och drivs av Emil Eriksson, VD” samt att ”Bolaget bedriver verksamhet inom bygg och entreprenad”. Som motivering till varför bolag ansökt om rekonstruktion anges i första hand att ”Odin har en omtvistad fordran som uppgår till 3,4 mkr och som de saknar betalning för”, till den milda grad att ”den uteblivna intäkten har lett till betalningssvårigheter”.

Ansökan upprättades i nära samarbete mellan bolaget och dess ombud Rekonstruktionsgruppen (RG). Det uppstod viss förvåning internt i bolaget både över hur pass fort ansökan kunde sammanställas, givet den mängd detaljer och analys som den innehåller, och framför allt över att tingsrätten beviljade rekonstruktion redan nästföljande arbetsdag – med andra ord måndagen den 7 mars. Vid en intervju med Odins VD och huvudägare Emil Eriksson berättar har vidare:

– Det gick verkligen undan med ansökan. RG var väldigt effektiva och skickade in ett team på sex, sju personer. Jag kände egentligen inte till så mycket om rekonstruktioner innan, utan trodde att det ungefär betydde konkurs. Det var en vän till mig, som tidigare varit i rekonstruktion, som rekommenderade det. Jag kände mig väldigt trygg med RG under ansökningsprocessen.

Emil grundade företaget Odin Entreprenad

Allt började när en större uppdragsgivare slutade betala

Kan du berätta mer om hur det gick till när ni kom fram till att bolaget behövde ansöka om rekonstruktion och vilka problem som ni därmed hoppades kunna lösa?

– När en större uppdragsgivare slutade betala våra fakturor fick vi problem att betala våra fakturor. Jag gick in och började ta upp nya lån som jag inte riktigt förstod vad de innebar. Bolaget hamnade i en situation som till slut inte gick att lösa på egen hand – vi behövde helt enkelt ta in extern hjälp. Så målet med rekonstruktionen var att få tid och hjälp med att lösa ut de problem som vi hamnat i på grund av att vi inte fått betalt från vår uppdragsgivare. Förhoppningen var att det under rekonstruktionen skulle vara möjligt att förhandla fram ett ackord.

Vad hände när ansökan om rekonstruktion hade beviljats: innebar det några förändringar, utmaningar eller nya möjligheter i hur ni bedrev verksamheten?

– Det som hände var att en del konton och våra tankkort blev stängda, och att banken klippte filbetalningar, vilket vi hade räknat med. De flesta leverantörerna var både förstående och hjälpsamma. Något positivt som hände var att jag fick råd att börja räkna på fler jobb.

Arbete av Odin Entreprenad.

Rekonstruktionen resulterade i 3 Mkr i skuldnedskrivning

Hur gick det till när ni förhandlade fram ackordet – det vill säga med de olika leverantörerna i allmänhet och med Skatteverket i synnerhet, som var den största borgenären?

– Det som spelade avgörande roll var att vi hade långa relationer med våra leverantörer i bakgrunden, som gjorde att de gärna ville hjälpa oss. Jag tror också det hjälpte att orsaken var att vi inte hade fått betalt av vår uppdragsgivare, vilket de flesta av våra leverantörer kände till, och särskilt som flera av dem också haft med det företaget att göra. Vad jag tror fick Skatteverket att lyssna var när jag berättade att jag har sålt av värdesaker, att jag inte tagit ut någon lön eller utlägg på över ett år, och att jag skrivit av mer än 700.000 i egna fordringar. Sedan hjälpte det såklart att RG var mycket duktiga på att förhandla.

Genom det offentliga ackordet, som fastställdes av Stockholms tingsrätt, kunde skuldbördan reduceras med drygt 3 miljoner: hur påverkar det bolagets framtida verksamhet?

– Det är ju först nu den 9 november som ackordet vunnit laga kraft och rekonstruktionen därmed upphört. Det har definitivt blivit lättare med banken, admin och allt dubbelarbete som vi har behövt göra. Vi har även vissa planer på nyrekryteringar, eftersom vi sade upp lite för många innan vi väl gick in i rekonstruktion.

Efter att själv upplevt drygt åtta månader av rekonstruktion, skulle du med denna erfarenhet i bagaget rekommendera bolag med liknande problem att ansöka om rekonstruktion?

– Jag skulle absolut rekommendera rekonstruktion, dock i ett tidigare skede än vad vi gjorde. Vi borde nog ha tittat på det något halvår tidigare, innan jag började säga upp en massa folk som behövdes i verksamheten, däribland två här på kontoret.

Odin Entreprenad bygger.

Lärdom om allt i skrift och inte vara för envis

Nu när du haft chans att i efterhand fundera över hela processen kring ett rekonstruktionsförfarande, finns det några djupare lärdomar eller mer generella reflektioner som du skulle kunna dela med dig av?

– Den viktigaste lärdomen är att inte vara lika godtrogen i framtiden! Jag drev företaget utifrån den här gamla principen att ett handslag gäller, men så är det tydligen inte längre. Man måste se till att få precis allt i skrift. Dessutom ska man inte vara så envis när man märker att ett jobb börjar gå illa och beställaren inte vill betala. I stället för att vara envis och fortsätta för länge så ska man bara avsluta. Det är så jag förstår att många mer erfarna entreprenörer gör.

– Faktum är att vi redan har haft nytta av att insistera på att få allt i skrift. När vi gick in som UE [underentreprenör] i ett projekt tyckte vår uppdragsgivare att jag var tjatig som återkom till detta och inte gav mig. När han sedan själv fick problem med sin uppdragsgivare bad han oss om hjälp för få fram all den skriftliga dokumentation som ha nu själv insåg att han behövde.

– Det här bolaget är faktiskt som min lilla bäbis, som jag startade från ingenting, samtidigt som mina egna barn var små. Vi jobbade liksom nästan dygnet runt. Därför kämpade jag också in i det sista och gick in med en massa extra eget kapital. Jag är rätt säker på att en mer erfaren entreprenör skulle ha gett upp för länge sedan. Å andra sidan har rekonstruktionen blivit som en andra chans för oss.

Emils företag Odin Entreprenad fick en andra chans tack vare rekonstruktion.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 1h (måndag-fredag)