You are here:

Konkurs – ett steg närmare att lyckas

Att gå i konkurs är för många kopplat till att inte ha lyckats med sina mål, att misslyckas. Detta eftersom det innebär att personen eller företaget inte kan betala sina skulder och inte längre har kontroll över sina ekonomiska resurser. Det man inte tänker på lika ofta, är att många av de startups som faktiskt lyckas har en entreprenör som bär med sig lärdomar från en eller flera konkurser. 

Många faktorer påverkar ett företag

Det finns flera faktorer som kan leda till en konkurs, som man faktiskt inte har kontroll över. Det kan handla om ekonomiska nedgångar, oväntade händelser så som naturkatastrofer eller krig, eller beslut som tagits av andra vilka direkt eller indirekt påverkar företaget. 

Att gå igenom en konkurs kan ge dig värdefulla insikter och lärdomar inför nästa gång du startar upp ett företag och i vissa kulturer anses det vara ett naturligt steg i entreprenörsvärlden. Attityden i samhället där företaget verkar har en stor påverkan på huruvida den entreprenör som drivit ett företag som gått i konkurs kommer att starta upp något på nytt eller ej. I USA skiljer sig kommentarerna man får efter en konkurs jämfört med till exempel vad man säger i Norden. Ett misslyckande i Sverige kan ses som en ny möjlighet i USA. Här har vi mer att lära om vikten av att stötta och uppmuntra våra entreprenörer på hemmaplan.

Konkurs – ett ansvarstagande

Konkurs är en laglig process utformad för att hantera skulder och försöka återställa ekonomisk stabilitet. I och med konkurs skapas en möjlighet för en person eller ett företag att få en ny ekonomisk start efter att ha lärt sig från tidigare misstag. 

Med rätt planering och strategi kan en konkurs mynna ut i en möjlighet till omstart och omvärdering, vilket snarare än ett misslyckande kan ses som en möjlighet att lyckas. 

Lärdomar från en konkurs

Om vi inte hade personer i samhället som vågade starta upp nya företag skulle samhällsutvecklingen hämmas. Konkurser är en naturlig del i utvecklingen av nya företag, inte alla startups kommer att klara sig och det är att förvänta. Men att vara rädd för att starta upp något för att man inte vill riskera att misslyckas, det kan ses som ett större misslyckande i sig än att i slutändan behöva gå i konkurs. 

Konkurs kan innebära lärdomar som man inte fått om företaget aldrig hade existerat. Det kan finnas delar av företaget som faktiskt var lönsamma och som är värda att rädda, det kan finnas förutsättningar som saknats och som hade kunnat påverka utvecklingen på ett helt annat sätt, och det kan finnas värdefulla lärdomar i en konkurs vilka gör att en person eller ett framtida företag har mycket större möjligheter att lyckas. 

Juristen Ebba från rekonstruktionsgruppen

Rekonstruktion är ett alternativ

Redan när man börjar känna av att företaget har betalningssvårigheter, kan det vara bra att överväga en företagsrekonstruktion. Det innebär att man tar hjälp med att komma tillrätta med skulder och ser över företagets möjligheter till framtida lönsamhet. Görs det i tid och företaget har goda möjligheter att återfå lönsamhet efter rekonstruktionen, kan en konkurs undvikas helt och arbetstillfällen räddas. 

Vill du veta mer om konkurs och företagsrekonstruktion?

Boka in ett möte så hjälper vi till att hitta en lösning som passar dig och ditt företag.

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan

Svar inom 1h (måndag-fredag)