You are here:

När bör man ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion

Vikten av att agera i tid

Beslutet att ansöka om konkurs eller inleda företagsrekonstruktion är stort och bör övervägas noga. Det finns flera tecken att hålla utkik efter och som tillsammans och vid upprepade tillfällen tyder på att en åtgärd måste till för att ändra riktningen. Ju tidigare verksamheten uppmärksammar problemen desto större är sannolikheten att verksamheten går att rädda, eller desto snabbare kan ett beslut tas om att gå vidare.

Ekonomiska problem ett tydligt tecken

Om verksamheten under en längre tid kämpar med ekonomiska problem och det inte verkar finnas några tecken på att detta kommer att förändras, så kan detta tyda på att konkurs kan vara ett nödvändigt alternativ.

Ekonomiska problem kan handla om att skulderna överstiger tillgångarna, eller att företaget inte kan betala ut löner, leverantörer eller skatter. Förlust av viktiga affärsavtal eller stora kunder kan också påverka företagets intäkter, vilket bidrar till de ekonomiska svårigheterna om verksamheten inte kan kompensera på annat sätt för dessa intäktsbortfall.

Företagets lönsamhet kan även påverkas negativt av betydande förändringar i marknadsvillkoren, om dessa förändringar förväntas vara långvariga.

Vad vinner man på att agera tidigt

Att agera direkt när det uppstår tecken på sviktande betalningsförmågan, kan ge bättre förutsättningar att ändra riktning innan konsekvenserna hinner bli för stora. Antingen kommer man fram till att det finns lösningar som kan hjälpa verksamheten att komma på rätt köl, eller så vidtas åtgärder som påvisar att det funnits en vilja att skapa bättre förutsättningar. Denna ”vilja” är väsentlig när eller om det kommer till ett läge där företaget övervägs för rekonstruktion.

Om det visar sig att verksamheten agerat oansvarigt och inte vidtagit relevanta åtgärder i god tid, är detta en indikation för att en rekonstruktion inte är rätt väg framåt. Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs, i vissa fall, och att inte uppfylla kraven för att få genomgå en sådan kan vara missunnsamt för en verksamhet som önskat en väg framåt mot lönsamhet.

Anteckna åtgärder vid tecken på svårigheter

  • Anteckna beslut och åtgärder som tas för att lösa problem som uppstår
  • Stäm av läget regelbundet med revisor och redovisningsbyrå
    • Håll även koll på det egna kapitalets utveckling 
  • Betala skatter och avgifter – dela skattekontot med styrelsen
  • Behandla dina borgenärer lika vid ekonomiskt ansträngda situationer

Alla åtgärder som tagits när ni märker att företaget börjar få till exempel betalningssvårigheter kan hjälpa er när det kommer till att ta beslut om nästa steg. Kanske är en företagsrekonstruktion ett alternativ för att försöka få verksamheten på rätt bana igen.

Företagsrekonstruktion Steg 1: Nulägesanalys

Vilken väg framåt är rätt för dig?

Oavsett om företagsrekonstruktion eller konkurs är det rätta valet för ditt företag, så hjälper Rekonstruktionsgruppen er att komma vidare. Med den långa erfarenhet som finns samlad hos oss, vårt breda kontaktnät och kompetenta jurister, ekonomer och affärsrådgivare kan du känna dig trygg. Vårt mål är att säkra din verksamhets överlevnad och framgång och vi står vid din sida hela vägen.

Ta kontakt med oss idag så hittar vi en lösning som passar er verksamhet.

Låt oss hitta en lösning tillsammans!

Svar inom 1h (måndag-fredag)