Vilhelm Rissler

FINANSIELL RÅDGIVARE

Vilhelm har en kandidatexamen i ekonomi vid Lunds universitet. Han har både innan och under sin studietid hunnit skaffa sig god erfarenhet som ekonom då han arbetat som ekonomiassistent under flera år och på senare tid tjänstgjort hos oss på RekonstruktionsGruppen. 

Hos RekonstruktionsGruppen ser Vilhelm över bolagens finansiella ställning och analyserar om de faller inom ramen för en rekonstruktion. Vidare hjälper han bolag med deras budgetering, undersöker deras finansiella framtidsutsikter och gör upprättande av en framtidsplan.

Fler medarbetare