Velizar Chanev

FÖRETAGSRÅDGIVARE

Velizar vägleder företag som är i behov av juridiskt och ekonomiskt stöd. 

Tillsammans med RekonstruktionGruppens jurister och ekonomer hjälper han företag med ekonomiska svårigheter att återigen bli starka och livskraftiga bolag med hög lönsamhet.

 

Fler verksamma