Stefan Wretling

CHEFSEKONOM

Stefan har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom ekonomi och redovisning. År 1992 erhöll han en civilekonomexamen vid Uppsala universitet och har därefter även utbildat sig inom skatt och revision.  

Stefan har arbetat på flera myndigheter såsom Skatteverket där han tjänstgjorde som skatterevisor, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där han var redovisningsansvarig. Stefan har även erfarenhet av arbete i den privata sektorn då han har arbetat på stora bolag som Ericsson AB och NCC AB. 

Här på RekonstruktionsGruppen bistår Stefan företag med att upprätta alla de nödvändiga räkenskapshandlingar som behövs i en rekonstruktion samt med att analysera företagens ekonomiska situation. 

Fler verksamma