Sara Rana

LÖNEGARANTIHANDLÄGGARE

Sara har genomgått utbildning inom företagsekonomi och löneadministration i Stockholm. Tidigare har Sara arbetat med bokföring och redovisning av löner.

Som administratör på lönegarantiavdelningen hos RekonstruktionsGruppen är Saras uppgift att beräkna, sammanställa och kontrollera de uppgifter som ligger till grund för lönegaranti hos de bolag som befinner sig i rekonstruktion. Hon ser till att alla nödvändiga underlag inhämtas så att rekonstruktören därefter kan fatta ett välgrundat beslut om lönegaranti för varje anställd.

Fler medarbetare