Rolf Åbjörnsson

ADVOKAT - ÅBJÖRNSSON ADVOKATBYRÅ AB

Rolf Åbjörnsson är en av Sveriges ledande insolvensadvokater och har haft ledande roller vid hanteringen av flera av svenskt näringslivs mest kända konkurser och legala processer.

Rolf Åbjörnsson är Senior Advisor på RekonstruktionsGruppen och understödjer våra jurister och klienter i deras ärenden. 

Han har varit utsedd till skiljeman och har varit konkursförvaltare i några av Sveriges största konkurser och har gedigen erfarenhet av komplicerade associationsrättsliga ärenden. 

Rolf Åbjörnsson driver Åbjörnsson Advokatbyrå AB med huvudsaklig inriktning på senior konsultverksamhet inom insolvensrätten.

Fler medarbetare