Olena Franssén

REDOVISNINGSKONSULT

Olena har flera års erfarenhet inom redovisning. Hon har en examen i ekonomi med inriktning mot bokföring och analys som hon erhållit vid Nationella flyguniversitet i Kiev, Ukraina. Därefter har hon även studerat redovisning vid Stockholms Internationella Handelsskola (SIH). 

Olena har ett brinnande intresse och engagemang för att åstadkomma en förbättrad ekonomi för företag. På RekonstruktionsGruppen bistår Olena företagare med ekonomisk rådgivning, löpande bokföring och med planering av företagens framtida ekonomi. 

Fler verksamma