Martin Persson

REKONSTRUKTÖRSJURIST

Martin, med sina rötter från Skåne, har studerat juridik vid Uppsala universitet där han tog sin juristexamen 2021. 

Intresset för juridik tog fart under gymnasietiden efter att ha läst en kurs i privatjuridik. Martin valde sedan att flytta 65 mil norrut för att studera på juristprogrammet. Under studietiden har han praktiserat på advokatbyråer, myndigheter och bolag som arbetat med affärsjuridiska spörsmål i olika former.

Fler medarbetare