Lara Noueiri

KONTORS- & PERSONALCHEF

Lara är utbildad inom ekonomi och marknadsföring. Tidigare har hon arbetat som personalchef och koordinator på ett flertal bolag.  

Som kontors- och personalchef på RekonstruktionsGruppen är det Laras uppgift att koordinera och fördela arbetet mellan våra ekonomer, jurister och företagsrådgivare. Hon säkerställer att allt material finns på plats och att våra anställda får de verktyg som krävs för att kunna utföra ett så gott arbete som möjligt. På så vis kan vårt samarbete med våra klienter ske så effektivt och smidigt som möjligt. 

Fler medarbetare