Johan Cederström

SENIOR ASSOCIATE | JURIST

Biträder klienter vid företagsrekonstruktioner och insolvens. Åtar sig regelbundet uppdrag som likvidator.

Verksamhetsområden

  • Företagsrekonstruktioner och obestånd
  • Likvidationer
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser

Fler medarbetare