Erik Hermanrud

PARALEGAL

Erik är paralegal på RekonstruktionsGruppen. Han bistår våra jurister i insolvensrättsliga processer.

Fler verksamma