Emil Glenngård

CHEFSJURIST

Biträder klienter vid företagsrekonstruktioner samt med andra insolvensrättsliga spörsmål som aktualiseras när ett bolags betalningsförmåga försämrats. Exempel på detta är utredning om personligt ansvar vid konkurs samt vilka rättsliga möjligheter det finns att fortsätta sin verksamhet i ett annat bolag efter ett konkursbeslut. Med en bakgrund inom tvistlösning, affärsjuridisk rådgivning och egenföretagande lämnas rådgivning till klienten på ett effektivt, förstående och professionellt sätt.

Verksamhetsområden

  • Företagsrekonstruktioner
  • Obestånd och insolvensrätt
  • Affärsrätt
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser

Fler verksamma