Ekaterina Vasilyeva

ASSOCIATE | JURIST

Biträder klienter vid företagsrekonstruktioner samt med andra insolvensrättsliga spörsmål som aktualiseras när ett bolags betalningsförmåga försämrats. Exempel på detta är utredning om personligt ansvar vid konkurs samt vilka rättsliga möjligheter det finns att fortsätta sin verksamhet i ett annat bolag efter ett konkursbeslut.

Verksamhetsområden

  • Företagsrekonstruktioner och obestånd
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser

Fler verksamma