Arona Drammeh

MÖTES- OCH KONFERANSKOORDINATOR

Arona är RekonstruktionsGruppens mötes- och konferenskoordinator.

Arona tar hand om mötesplanering, kundkontakt och utvärdering. Han ser till att vårt arbete på RekonstruktionsGruppen hela tiden utvecklas mot bättre lösningar i syfte att uppnå högsta möjliga effektivitet inom vår organisation. 

 

 

 

Fler medarbetare