Anders Fernlund

ADVOKAT - ASTRA ADVOKATER - MEDLEM AV ADVISORY BOARD

Anders Fernlund har mer än 35 års erfarenhet som jurist inom franchising där han arbetat både inom rådgivning och tvistlösning.

Förutom att vara advokat och partner på ASTRA ADVOKATER är Anders även jur. doktor vid Stockholms universitet och har en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Han har medverkat som rådgivare i långt mer än hälften av de i Sverige verksamma franchisesystemen. Därutöver anlitas han ofta av utländska franchiseföretag som specialist på svensk och europeisk franchisejuridik.

Anders är för närvarande svensk ledamot av European Franchise Federations (EFF) legal committee och svensk representant och vice ordförande i EuroFranchise Lawyers.

Fler verksamma