Amanda Lind

JUR. KAND

Amanda är uppväxt i Karlstad där hon startade sin akademiska bana med en fil.kand. i Psykologi vid Karlstads universitet år 2015.

Efter en tid växte hennes intresse för juridiken fram och 2018 flyttade hon därför till Stockholm för att studera juridik vid Uppsala universitet. Efter fyra års studier erhöll Amanda en Master of Laws (LL.M.) vid Uppsala universitet.

Under studietiden har hon arbetat som juridisk rådgivare hos Juridik Till Alla, varit Associate Trainee hos DER Juridik och arbetat på Advokat Rolf Åbjörnsson AB.

Amanda är ett nytt tillskott hos oss på RekonstruktionsGruppen där hon som biträdande jurist nu bistår våra rekonstruktörer och företag i rekonstruktionsprocesser.

Insolvensrätt, bolagsrätt och processrätt är rättsområden som hon finner ett särskilt intresse för.

Fler medarbetare