Jonathan Fidan är lönegarantihandläggare på RekonstruktionsGruppen
Jonathan Fidan

LÖNEGARANTIHANDLÄGGARE

Martin är jur. kand på rekonstruktionsgruppen
Martin Persson

JUR. KAND

Johan Cederström är jurist på Rekonstruktionsgruppen
Johan Cederström

JURIST

Lara jobbar på Rekonstruktionsgruppens kontor
Lara Noueiri

KONTORSCHEF

Lina Mahdi är koordinator hos RekonstruktionsGruppen
Lina Mahdi

MÖTESKOORDINATOR

Sara Rana
Sara Rana

LÖNEGARANTIHANDLÄGGARE

Lucia Batrakov

ASSISTENT

ASSISTENT

Erik Lundahl är ekonom på rekonstruktionsgruppen
Erik Lundahl

EKONOM

CIVILEKONOM

Vilhelm Rissler

LÖNEGARANTIADMINISTRATÖR

FINANSIELL RÅDGIVARE

Amanda Lind

JUR. KAND