fbpx

Vad är lönegaranti?

BetalningsanståndVad är lönegaranti?
vad är lönegaranti i en företagsrekonstruktion

Vad är lönegaranti?

Då kostnaderna för löner ofta är den största utgiften ett bolag har är det givetvis en utgift som är svår att klara av när bolaget får likviditetsproblem. Genom att bolaget beviljas stöd via den statliga lönegarantin ges möjlighet att återhämta sig ekonomiskt då man under rekonstruktionen slipper betala löner, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. De anställda får den lön som arbetsgivaren skulle betalat från länsstyrelsen istället vilket gör att de kan känna trygghet i att de kommer att få ut sin lön och bolaget kan fokusera på att driva verksamheten vidare. För bolaget är lönegarantin ett sätt att få behålla medel i bolaget vilket ökar chanserna för att lyckas med rekonstruktionen.

Efter rekonstruktionen ska bolaget återbetala den bruttolön som länsstyrelsen stått för. Lönegaranti för månaden efter ansökningsdagen för rekonstruktionen ska återbetalas i sin helhet medan beloppet som härrör tiden innan bolaget ansökte om rekonstruktion omfattas av ackordet i slutet av rekonstruktionen, då beloppen ofta skrivs ner en del. Detta, tillsammans med att arbetsgivaravgifter och sociala avgifter inte behöver betalas tillbaka, gör att kostnaden för bolaget ofta blir mindre än om bolaget själva betalat ut lönerna.

Fakta
– Omfattar lön som intjänats under tre månader före rekonstruktionsbeslutet som ännu inte betalats ut av bolaget. Kan omfatta lön för en månad efter rekonstruktionsbeslutet.
– Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp per anställd (2019; 186 000 kr).
– Kan förutom vanlig lön omfatta provision, bonusar och övriga ersättningar.