You are here:

Likvidation

Vad är en likvidation?

Likvidation innebär att ett företag avvecklas genom att tillgångarna säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.

Frivillig likvidation

En likvidation kan vara frivillig vilket innebär att bolagstämman beslutar om att aktiebolaget ska gå i likvidation. Skälen kan vara att vinsten inte varit tillräcklig eller att det inte finns någon som vill driva verksamheten vidare.

Tvångslikvidation

Det är Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om ett bolag ska tvingas gå i likvidation. Ett aktiebolag kan tvingas gå i likvidation om de inte uppfyller alla krav som finns på aktiebolag. Det kan bland annat handla om kapitalbrist eller att årsredovisningen inte lämnats in i tid.

Likvidatorn avvecklar aktiebolaget

När företaget ska likvideras behövs en likvidator. Likvidatorn utses av Bolagsverket eller allmän domstol och har som uppgift att genomföra likvidationen. Har företaget frivilligt gått i likvidation kan de föreslå en lämplig likvidator. Likvidatorn agerar som företagets nya ställföreträdare och ersätter styrelse och VD.

Kallelse på okända borgenärer

I förberedelse för bolagets avveckling ska likvidatorn ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer. Bolagsverket utfärdar kallelsen och den utannonseras i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader.

Likvidationen avslutas

När bolagets skulder har betalats och kallelsetiden på okända borgenärer löpt ut kan bolagets tillgångar skiftas till aktieägarna. Likvidatorn lämnar en slutredovisning till bolagstämman och bolaget är därmed upplöst.

Vi kan hjälpa

Behöver du hjälp eller har frågor om likvidation är du välkommen att höra av dig. Vi på RekonstruktionsGruppen har behöriga likvidatorer och vi hjälper dig gärna genom processen.

Likvidation hos rekonstruktionsgruppen

Frågor om likvidation?

Svar inom 1h (måndag-fredag)

Relaterade artiklar