You are here:

Konkurs – en möjlighet till nystart inför nya året

Är det dags för konkurs?

Har du under en tid märkt av att ditt företag har svårt att betala räkningarna i tid, eller att ni har problem att leva upp till de avtal ni kommit överens om med era leverantörer eller borgenärer? Om ni har lagt märke till tecken på att verksamheten inte går åt rätt håll och inte verkar kunna komma till rätta med problemen, kan det vara dags att överväga att ansöka om konkurs.

Några överväganden att göra när det gäller att gå i konkurs:

 • Ekonomiska förhållanden
  Beslutet att gå i konkurs bör grundas på företagets aktuella ekonomiska situation. Det är viktigt att analysera företagets skulder, tillgångar och förmåga att betala av skulderna. Datumet för när detta beslut tas kan variera beroende på dessa faktorer.
 • Rättsliga överväganden
  Konkursprocessen regleras av lagar och regler som varierar beroende på land och jurisdiktion. Det är viktigt att förstå de juridiska konsekvenserna och kraven för konkurs innan ett sådant beslut tas.
 • Affärsrelationer
  Att gå i konkurs kan påverka företagets relationer med leverantörer, kunder och andra intressenter. Att överväga dessa relationer och möjligheten att omstrukturera skulder eller förhandla om avtal kan vara viktigt.

Nytt år nya möjligheter

Ett nytt år innebär inte bara nya möjligheter utan kanske även en nystart för ditt företag. Genom att proaktivt hantera företagets utmaningar redan nu innan det nya årets början, kan ni ta med er de värdefulla insikter ni samlat på vägen in i en ny verksamhet lagom till nästa år. På så vis kan det nya året innebära en skuldfri nystart för ditt nya företag.

En bra start är att överväga om det finns risk för personligt juridiskt ansvar vid konkurs.

Vilket är det personliga ansvaret vid konkurs

Att gå i konkurs kan hjälpa till att hantera företagets skulder och skapa en strukturerad process för att betala av borgenärer. Att fatta beslut om att gå i konkurs är en allvarlig process som påverkar företag och dess intressenter på olika sätt. Det gäller att noga överväga de ekonomiska, juridiska och affärsmässiga konsekvenserna av ett sådant beslut

När det gäller det personliga juridiska ansvaret vid konkurs, finns det några viktiga punkter att beakta:
 • Företagsstruktur
  Huruvida du som företagsägare är personligt ansvarig för företagets skulder beror ofta på företagets juridiska struktur. Om du driver ett aktiebolag eller ett annat företag med begränsat ansvar är ditt personliga ansvar normalt sett begränsat till det kapital du har investerat i företaget. Om du däremot driver företaget som enskild näringsidkare eller delägare i ett generalpartnerskap, kan du vara personligt ansvarig för företagets skulder.
 • Personlig borgen
  Om du som företagsägare har agerat som borgenär för företagets lån eller skulder, kan du vara personligt ansvarig för dessa skulder även efter en konkurs. Om du har använt personliga tillgångar som säkerhet kan dessa vara föremål för indrivning av skulder.
 • Bedrägligt beteende
  Om det finns misstankar om bedrägeri eller olagligt beteende i samband med företagets ekonomiska situation, kan det finnas situationer där personligt ansvar kan påföras.
 • Professionell rådgivning
  Att söka professionell rådgivning från revisorer, advokater och andra experter är avgörande för att förstå och minimera personligt ansvar i en konkursprocess.

Det är viktigt att notera att konkurs inte automatiskt befriar dig från allt personligt ansvar. Faktorerna kan variera beroende på jurisdiktion, företagsstruktur och specifika omständigheter. Att ha en tydlig förståelse för dessa faktorer och att samarbeta med kvalificerade yrkespersoner är nödvändigt för att navigera genom en konkursprocess på ett sätt som minimerar personligt juridiskt ansvar.

Ta hjälp av en expert

Det är avgörande att söka professionell rådgivning från ekonomiska experter och jurister för att få den bästa vägledningen baserat på den specifika situationen för företaget. Rekonstruktionsgruppen hjälper företag att ta sig vidare och ser konkurs som en väg framåt snarare än ett misslyckande.

Börja det nya året utan skulder och med fler erfarenheter i ryggen. Ta kontakt med oss idag så hjälper våra jurister, ekonomer och affärsrådgivare dig att fatta rätt beslut för din verksamhet.

Låt våra experter kolla på din situation!

Svar inom 1h (måndag-fredag)