You are here:

Informell rekonstruktion

Ett alternativ till formell rekonstruktion

Som företagsägare kan det vara skrämmande att tänka på att behöva genomgå en formell rekonstruktion. Det kan kännas som att man förlorar kontrollen över sitt eget företag och att man inte längre kan ta beslut som är bäst för företagets framtid. Men det finns alternativ till formell rekonstruktion, som kan hjälpa företaget att återuppbygga sin ekonomiska stabilitet på ett mer informellt sätt.

RekonstruktionsGruppen som ombud

En informell företagsrekonstruktion är en process där företaget ges möjlighet att söka lösningar utanför domstol. Det är svårt att lyckas med detta på egen hand. RekonstruktionsGruppen kan då som ombud hjälpa företaget genom att förhandla med dess kreditgivare och fordringsägare samt andra intressenter. Detta kan innebära att man omstrukturerar företagets skulder, säljer företagstillgångar eller inför kostnadsbesparande åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. Genom att arbeta tillsammans med fordringsägarna kan företaget hitta den bästa lösningen för att återuppbygga sin ekonomiska stabilitet.

Mindre kostsamt

En fördel med en informell företagsrekonstruktion är att den oftast är mycket snabbare och mindre kostsam än en formell rekonstruktion. Dessutom kan företaget behålla mer kontroll över situationen och undvika att skada företagets rykte och relationer med kunder och leverantörer.

Andra fördelar med informell rekonstruktion

En annan fördel är att fordringsägarna oftast är mer villiga att samarbeta med företaget i en informell rekonstruktion än i en formell rekonstruktion. Genom att förhandla direkt med företaget kan fordringsägarna få större insikt i företagets finansiella situation och bättre förståelse för företagets utsikter att återhämta sig. Dessutom kan fordringsägarna ofta få en snabbare återbetalning av sina skulder genom att delta i en informell rekonstruktion.

Informell rekonstruktion inte alltid lämplig

Men det är viktigt att vara medveten om att en informell företagsrekonstruktion inte alltid är en lämplig lösning för alla företag. Om företaget har allvarliga finansiella problem kan en formell rekonstruktion vara den enda lösningen. Dessutom kan en informell rekonstruktion vara svår att genomföra om det finns många olika fordringsägare med olika intressen och behov.

Professionell hjälp och rådgivning

Om du som företagsägare överväger en informell företagsrekonstruktion är det viktigt att söka professionell hjälp och rådgivning. En erfaren affärsjurist eller företagsrådgivare kan hjälpa dig att utvärdera dina alternativ och hitta den bästa lösningen för ditt företags behov. De kan också hjälpa dig att förhandla med fordringsägarna och andra intressenter för att säkerställa en lyckad rekonstruktion.

Hos rekonstruktionsgruppen kan man göra en informell rekonstruktion

Svar inom 1h (måndag-fredag)