You are here:

Hur påverkas kunderna vid en rekonstruktion?

Hela syftet med en rekonstruktion är att hjälpa företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska problem att överleva och tillbaka sin livskraft. För att detta ska lyckas krävs att bolaget har sin verksamhet igång och att kunderna har förtroende för bolaget under rekonstruktionsprocessen. Eftersom det är företagets ställföreträdare som driver verksamheten även under denna process är det inte säkert att du som kund ens märker att det pågår en rekonstruktion i företaget.

Handlar du av ett företag under rekonstruktion men du köper varor eller tjänster som levereras omgående påverkas du normalt inte av processen och behöver således inte ha det i beaktande. Är det däremot ett mer långsiktigt leveransavtal som löper under en längre tid eller det handlar om ett stort köp är det naturligtvis av största vikt för dig att leverantören klarar av att leverera det du avtalat om och inte försätts i konkurs mitt under pågående affär. kan det vara klokt att kontakta rekonstruktören för att mer information om hur processen fortskrider samt när rekonstruktionen förväntas vara klar.

Är beskedet från rekonstruktören att allt går enligt plan och att bolagets ekonomi är bättringsvägen kan du säkerligen slutföra affären. Naturligtvis kan oförutsedda händelser inträffa under processens gång och du kan aldrig några garantier av rekonstruktören men värt att tänka är att denne inte är ett ombud för bolaget utan en neutral part i processen. En annan viktig sak att veta är att om företagets ekonomi anses vara bortom all räddning beviljas inte en rekonstruktion utan bolaget ansöker istället om att försättas i konkurs. Har man fått en rekonstruktion beviljad innebär det att såväl rekonstruktören som tingsrätten har gjort bedömningen att bolaget har goda chanser att överleva.

Det du som kund kan bidra med när du har en samarbetspartner som genomgår en rekonstruktion är att vara noga med att i tid betala de fakturor du får från leverantören samt att fortsätta att handla från dem. Båda parter har mycket att vinna att ni hjälps åt genom processen ni har goda förutsättningar för ett framgångsrikt framtida samarbete 

Svar inom 1h (måndag-fredag)