Du är här:

Förutsättningar för företagsrekonstruktion

För att kunna ansöka om företagsrekontruktion ska följande två förutsättningar råda:

  1. Bolaget ska inte nu eller inom kort kunna betala sina skulder
  2. Det ska kunna antas att syftet med rekonstruktionen kan uppnås

 

Förmåga att betala

När är det läge att fundera över att ansöka om företagsrekonstruktion? En bra tumregel brukar sägas vara att när du som företagare inser att du inte kommer att kunna betala in skatten på förfallodagen är det dags att lämna in en ansökan om rekonstruktion.

När du fått beslutet och rekonstruktionen för ditt bolag påbörjas inträder ett lagstadgat förbud mot att betala leverantörsskulder och skatter som rör tiden innan du ansökte om rekonstruktion. När beslutet medges fryses bolagets samtliga skulder. Bolaget får inte under tiden rekonstruktionen pågår dra på sig nya skulder, vilket innebär att alla nya leveranser måste betalas omgående. Detta gäller även för skatt på omsättning och löner under processen.

Konkurs är ett annat, men oftast sämre, alternativ till företagsrekonstruktion. Ofta innebär det förlorade arbetstillfällen för anställda och medför ofta nackdelar för dig som företagare. Har ditt bolag obetalda skatter när du ansöker om konkurs riskerar du att bli personligt betalningsansvarig för dessa.

 

Syftet med rekonstruktionen

För att ett bolag ska kunna ansöka om och beviljas företagsrekonstruktion måste en plan för hur detta ska kunna uppnås och finansieras upprättas. Den kallas rekonstruktionsplan och ska innehålla en redogörelse för hur bolaget ska gynnas av rekonstruktion och förväntas kunna återfå lönsamhet och långsiktig livskraft. Saknas förutsättningar för detta och sannolikheten anses vara stor att bolaget kommer att samla på sig nya skulder under rekonstruktionen anses det inte sannolikt att syftet kan uppnås.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 24h (måndag-fredag)