You are here:

Företagsrekonstruktion: fördelar och utmaningar

En företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs i flera fall, men förfarandet passar långt ifrån alla bolag. I grunden handlar det om att skapa möjligheter för livskraftiga företag med goda företagsidéer att ta sig ur en tillfällig likviditetskris. Företagsrekonstruktionen innebär inte automatiskt bara fördelar utan kan även innebära en del utmaningar för verksamheten som är bra att veta om innan man går vidare. Bolag som är på olika sätt vanvårdade i så måtto att det föreligger bokföringsbrister, olagliga transaktioner eller andra tveksamma förfaranden har i regel svårt att bli beviljade företagsrekonstruktion.

Två typer av företagsrekonstruktion

Det finns både fördelar och nackdelar med en rekonstruktion. För att kunna bena ut vad som gäller när bör vi först titta på vilka typer av rekonstruktion som finns.

Offentlig företagsrekonstruktion – lagreglerad

En offentlig företagsrekonstruktion beslutas av tingsrätten där bolaget har sitt säte. Tingsrätten förordnar efter prövning en rekonstruktör som föreslagits av bolaget. Detta förfarande är reglerat enligt lag (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Fördelarna med en offentlig rekonstruktion innebär bland annat:

 • Skydd mot både utmätning och konkurs
 • Under tiden rekonstruktionen pågår behöver du inte betala gamla skulder
 • Lönegaranti ges i regel till din personal genom staten
 • Möjlighet att få en skulduppgörelse fastställd i domstol

Det finns dock även nackdelar med en offentlig rekonstruktion:

 • Din rekonstruktion noteras av kreditupplysningsföretagen vilket gör din kreditvärdighet sämre
 • Leverantörer och kunder kan påverkas negativt av rekonstruktionen, och för att upprätthålla förtroendet för verksamheten är det viktigt att vårda relationerna till omvärlden
 • Rekonstruktion förutsätter ofta att bolaget klarar av förskottsbetalningar till leverantörerna samt att bolaget kan bära kostnaden för rekonstruktören

Informell företagsrekonstruktion – inte lagreglerad

Den informella företagsrekonstruktionen är en uppgörelse med fordringsägarna kring skuldnedskrivning. Den informella rekonstruktionen måste vara genomtänkt och utföras med framförhållning för att lyckas.

Informell företagsrekonstruktion innebär flera fördelar:

 • Kreditvärdigheten behöver inte påverkas då skuldsaneringen inte är offentlig
 • Ofta är den informella företagsrekonstruktionen både billigare och enklare än den offentliga

Till skillnad mot den offentliga rekonstruktionen, innebär den informella företagsrekonstruktionen:

 • Inget skydd mot utmätning (tillstånd att ta besittning av egendom för att täcka obetalda skulder eller lösa en tvist om skuld)
 • Inte skydd mot konkurs
 • Ingen lönegaranti för personalen

Vilken typ av rekonstruktion passar er verksamhet

Övergripande kan man säga att den offentliga rekonstruktionen passar bäst för större organisationer och den informella för medelstora eller små företag.

Värt att nämna är att även om det börjar som en informell rekonstruktion, så kan det övergå till en offentlig.

Behöver ni hjälp eller råd kring företagsrekonstruktion?

Kontakta oss idag så går vi tillsammans igenom om företagsrekonstruktion är ett alternativt för just ert bolag.

Ta kontakt med oss för att hitta rätt lösning för din situation.

Svar inom 1h (måndag-fredag)