Emils företag Odin Entreprenad fick en andra chans tack vare rekonstruktion.

Lyckad rekonstruktion: Odin Entreprenad AB

Bolaget Odin Entreprenad AB, med säte i Tyresö söder om Stockholm, ansökte om företagsrekonstruktion fredagen den 4 mars 2022 hos Stockholms tingsrätt. I ansökan – som alltid blir en så kallad allmän handling och därför kan begäras ut av vem som helst från domstolen – står bland annat att läsa att ”Odin bildades 2014 och…

Fördelar med företagsrekonstruktion

Fördelarna med företagsrekonstruktion är många. Verksamheten kan fortsätta som vanligt medan rekonstruktören, som är specialist på företagsrådgivning, vet exakt hur rekonstruktionsplanen ska genomföras. Rekonstruktören har gedigen erfarenhet av att förhandla med banker, leverantörer, offentliga myndigheter och övriga fordringsägare. Under den första månaden av rekonstruktionen har företagets anställda rätt till en lönegaranti från Länsstyrelsen. Lönegaranti förbättrar…

Vad är en skulduppgörelse?

En skulduppgörelse kan ibland vara det enda verktyget som ett livskraftigt företag behöver för att klara en ekonomisk kris.    I rekonstruktionsplanen kan gäldenärsbolaget erbjuda sina fordringsägare en skulduppgörelse som det sedan kommer röstas om under planförhandlingen. Vid en skulduppgörelse kommer parterna överens om hur stor del av skulderna som ska betalas och hur dessa…

Förmånsrätt – vad innebär det?

Vid ett bolags konkurs ska de tillgångar som finns fördelas mellan fodringsägarna. Eftersom det kan vara många som ska dela på tillgångarna tillämpas olika slags förmånsrätter för att prioritera vissa fodringsägare framför andra. Det fungerar så att genom en speciell ordningsföljd får fordringsägarna betalt och sist i kön hamnar fordringar utan förmånsrätt, så kallade oprioriterade…

Hur påverkas avtal under en rekonstruktion?

Under en rekonstruktion får ett bolag inte betala fakturor för leveranser som erhållits innan beslutet om beviljad rekonstruktion. Leverantörerna måste alltså avvakta tills rekonstruktionen och ett eventuellt ackord är klart innan de kan erhålla sina betalningar. Av den anledningen finns lagstadgade regler för hur avtal ska hanteras under en företagsrekonstruktion. Regler som skapats för att…

viktor cederlof

Vad gör en rekonstruktör?

Rekonstruktörens uppdrag  Vid en rekonstruktion har rekonstruktören till uppgift att granska bolagets ekonomi och ta reda på om förutsättningarna finns för att bolaget skall leva vidare efter en rekonstruktion. Följande frågetecken ska rekonstruktören räta ut:   Skulderna. Hur stor är bolagets skuldsättning?  Likviditeten. Finns det möjligheter att åtgärda omedelbara såväl som långsiktiga likviditetsproblem?  Ackordlösning. Går…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. Då inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare då dessa ska betalas löpande. Det…

Så gär en rekonstruktion till

Rekonstruktionsförfarandet

Så här går en rekonstruktion till En företagare tar kontakt med Rekonstruktionsgruppen för ett kostnadsfritt första möte för  genomgång av hur en rekonstruktion går till praktiskt och för att få veta mer om bolagets förutsättningar för att lyckas med en rekonstruktion. Efter detta upprättas en initial plan för hur rekonstruktionen av företaget ska genomföras och…