Stefan Wretling

– Chefsekonomen deklarerar   ”Allt börjar med den finansiella analysen” I intervjun med Vila Redovisnings VD Irina Batrakov framkom vikten av att ett bolag upprätthåller en korrekt och uppdaterad bokföring, som noga följer gällande lagar och regler liksom god redovisningssed. Detta är numera inte bara en förutsättning för att uppfylla de nya lagkraven som ställs…

Irina Batrakov är vd på vila redovisning

Irina Batrakov

-Konsten att läka trasig bokföring Hjärtat i verksamheten är den ekonomiska hälsan Något som vi snart såg efter att ha startat Rekonstruktionsgruppen (RG) var att behovet av hjälp med att ordna upp en bokföring i fritt fall var närmast oändligt bland landets mindre och medelstora företag. Det var mot denna bakgrund som vi tog beslutet…

5 tips för företag att hantera betalningssvårigheter

5 åtgärder för dig som har betalningssvårigheter

 Likviditetsproblem  Svårigheter med att betala kan drabba alla företag. Ekonomiska problem råkar de flesta företag ut för någon gång. Vill det sig riktigt illa kan det sluta i konkurs. Men så behöver det inte bli om insatser görs i god tid.    Här är 5 åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget i företaget:  Sälja fakturorAtt sälja…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. Då inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare då dessa ska betalas löpande. Det…

Rekonstruktionsgruppen när pengar tar slut

Likviditetsbrist i bolaget

Vad gör man om pengarna inte räcker till? Generellt sett är ägare, styrelse och ledning i ett aktiebolag inte personligt ansvariga för bolagets skulder såvida man inte medvetet drivit verksamheten på ett vårdslöst sätt. Däremot har framförallt styrelsen, men även företagets övriga företrädare en skyldighet att ha kontroll över bolagets ekonomi och dess utveckling Kontrollbalansräkning…