Vad är lönegaranti?

Då kostnaderna för löner ofta är den största utgiften ett bolag har är det givetvis en utgift som är svår att klara av när bolaget får likviditetsproblem. Genom att bolaget beviljas stöd via den statliga lönegarantin ges möjlighet att återhämta sig ekonomiskt då man under rekonstruktionen slipper betala löner, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. De anställda…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. Då inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare då dessa ska betalas löpande. Det…

Vad gör man när pengarna börjar ta slut?

Generellt sett är ägare, styrelse och ledning i ett aktiebolag inte personligt ansvariga för bolagets skulder såvida man inte medvetet drivit verksamheten på ett vårdslöst sätt. Däremot har framförallt styrelsen, men även företagets övriga företrädare en skyldighet att ha kontroll över bolagets ekonomi och dess utveckling. Enligt aktiebolagslagen har styrelsen ansvar för att upprätta en…