Galleria i Stockholm

Vad är solidariskt betalningsansvar?

När flera personer är gemensamt ansvariga för att betala tillbaka en skuld, kallas detta att de har solidariskt betalningsansvar, vilket framgår av 1 kap. 2 § lagen om skuldebrev, att de ”svarar en för alla och alla för en”. Detta innebär även att varje involverad person kan hållas ansvarig för att betala tillbaka hela skulden…

Svensk lagbok på träbord

Vad göra om man blir av med F-skatt sedeln?

Vad är F-skatt? F-skatt är en förkortning av företagsskatt och innebär att en juridisk person, eller enskild firma, har rätt att betala sin skatt och sina sociala avgifter när ett arbete har utförts åt någon mot skattepliktig ersättning. Företag med F-skatt är således ansvariga för att redovisa sina intäkter och kostnader gentemot Skatteverket i enlighet…

Bild på centrala Stockholm

10 tips för att förbättra bolagets likviditet

Varför uppstår likviditetsproblem? När företaget har högre kostnader än intäkter, påverkas den kortsiktiga återbetalningsförmågan och det blir svårt att betala sina skulder och löpande kostnader. Orsaken till att likviditetsproblemen uppstår kan vara till exempel: Höga overheadkostnader Långa kredittider Stora investeringar – till exempel dyra inventarier Stort varulager Ojämna intäkter över året – till exempel vid…

Jurist och partner på Rekonstruktionsgruppen

Vad är obestånd

Vad är obestånd? Vad betyder obestånd och hur kan du undvika att ditt företag drabbas? Kontakta oss Mer information Skuldnedskrivningar och skydd mot konkurs Helhetslösningar för dig och ditt företag Specialister på företagsrekonstruktion Vad betyder obestånd? Obestånd är när en privatperson eller företag inte längre har tillräckliga ekonomiska resurser för att betala sina skulder och…

Man i blå kostym som jobbar

Förberedande nystart – rädda värden vid konkurs och driv vidare er affärsverksamhet i ny regi

En förberedande nystart kan användas för att rädda en verksamhet som står inför ekonomiska svårigheter. Låt verksamheten fortsätta genom en nystart av företag Vid en förberedande nystart tas en plan fram för fortsatt drift i ett nytt och friskt bolag innan en oundviklig konkurs är ett faktum. På så sätt kan affärsverksamheten leva vidare med…

En informativ artikel om hur man övervinner kapitalbrist i sitt företag

Övervinn kapitalbrist genom att välja rätt strategi

Det finns flera faktorer som kan leda till kapitalbrist i ett företag, så som otillräcklig kassaflödesplanering. En bristande planering och övervakning av företagets kassaflöde kan leda till svårigheter att hantera löpande utgifter och betala skulder i tid. Snabb tillväxt är ett ytterligare exempel på varför kapitalbrist uppstår. Om ett företag växer snabbt kan kapitalbehovet öka…