You are here:

Bokföring under rekonstruktion

Under en rekonstruktion är du som ställföreträdare för bolaget fortsatt firmatecknare och fortsatt ansvarig för att bolagets bokföring sköts korrekt. Det som skiljer sig från hur bokföringen vanligtvis sköts är att bland annat löneutbetalningar och leverantörsbetalningar hanteras annorlunda.

Hur leverantörsbetalningar görs påverkas i hög grad eftersom det under pågående rekonstruktion råder betalningsförbud för allt som levererats men inte betalats innan rekonstruktionen beviljades av tingsrätten. Det är leveransdatum och inte fakturadatum som avgör.

Är lönegaranti beviljad är det Länsstyrelsen som betalar ut lönerna samt betalar bolagets arbetsgivaravgifter. Lönekostnaderna bokförs som korta skulder eftersom dessa ska betalas tillbaka men ska inte redovisas individnivå. Arbetsgivaravgifterna behöver inte betalas tillbaka och bolaget ska därför inte deklarera arbetsgivaravgifterna lönegarantin.

Om och när ett offentligt ackord beslutats av tingsrätten och vunnit laga kraft, eller om ett underhandsackord accepterats av alla borgenärer, ska ackordsvinsten bokföras. För att bokföra detta korrekt rekommenderar vi att man rådgör med sin revisor.  

Svar inom 1h (måndag-fredag)