You are here:

5 åtgärder för dig som har betalningssvårigheter

 Likviditetsproblem 

Svårigheter med att betala kan drabba alla företag. Ekonomiska problem råkar de flesta företag ut för någon gång. Vill det sig riktigt illa kan det sluta i konkurs. Men så behöver det inte bli om insatser görs i god tid. 

 

Här är 5 åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget i företaget: 

 • Sälja fakturor
  Att sälja fakturorna kan vara ett effektivt sätt att få in kapital direkt i stället för att vänta 30 dagar. 
 • Förskottsbetalning
  Hör med dina kunder om de kan stötta ditt företag genom att betala i förskott.
 • Avbetalningsplan
  En annan lösning kan vara att fråga dina leverantörer om det är möjligt att ni sätter upp en avbetalningsplan. De tjänar förmodligen på att ditt företag överlever, så att ni kan fortsätta göra affärer framöver.
 • Skatteanstånd
  Om ditt företag inte kommer att kunna betala skatten i tid finns det en möjlighet att begära anstånd hos Skatteverket. Observera dock! Detta behöver göras så omgående som möjligt, då skatteskulder bland annat kan hamna hos Kronofogden.
 • Företagsrekonstruktion
  En företagsrekonstruktion har många fördelar: eventuell skuldnedskrivning, lönegaranti och skydd mot konkurs, för att nämna några av dem.

Rekonstruktion av företag

RekonstruktionsGruppen biträder både stora och små företag under rekonstruktionsprocessen. En rekonstruktion av företaget kan innefatta åtgärder som nedskrivning av skatteskulder och andra leverantörsskulder genom ett ackord. Med oss som ombud under processen får du stöd och vägledning av erfarna jurister och ekonomer.

Den rekonstruktör som förordnas av tingsrätten har goda kunskaper inom juridik, företagsekonomi och företagsledning. Syftet med en rekonstruktion är att komma tillrätta med de mer akuta ekonomiska problemen, men även att säkerställa att företaget återfår sin livskraft och lönsamhet på lång sikt. Ett företag som är i rekonstruktion har rätt att få lönegaranti till sina anställda. Beslut om detta fattas av rekonstruktören och det är länsstyrelsen som betalar ut lönerna.

Boka in ett kostnadsfritt möte med RekonstruktionsGruppen för att ta reda på om ditt företag är kvalificerat för rekonstruktion.

5 tips för företag att hantera betalningssvårigheter

Svar inom 1h (måndag-fredag)