Du är här:

Betalningssvårigheter

Motgångar kan drabba även den bästa. Ekonomiska problem råkar de flesta företag ut för någon gång. Vill det sig riktigt illa kan det sluta i konkurs. Men så behöver det inte bli, om insatser görs i god tid. Här är fem tips som kan hjälpa dig att mota Olle i grind.

Sälj fakturor

Ett effektivt sätt att få in pengarna direkt i stället för att vänta in kunden. På så sätt sparar du in på både tid och oro.

Be om förskottsbetalning

Hör med dina kunder om de kan stötta ditt företag genom att betala i förskott.

Föreslå en avbetalningsplan

En annan lösning kan vara att fråga dina leverantörer om det är möjligt att ni sätter upp en avbetalningsplan. De tjänar förmodligen på att ditt företag överlever, så ni kan fortsätta göra affärer framöver.

Begär anstånd

Om ditt företag inte kommer att kunna betala skatten i tid finns det en möjlighet att begära anstånd hos Skatteverket. Detta behöver göras så omgående som möjligt, då skatteskulder bland annat kan hamna hos Kronofogden.

Ansök om företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion har många fördelar: skuldnedskrivningar, lönegaranti och skydd mot konkurs, för att nämna några av dem. RekonstruktionsGruppen hjälper både stora och små företag med nedskrivning av anstånd, skatteskulder och andra leverantörsskulder med upp till 75% genom ett ackord. Här får du stöd och vägledning av en erfaren rekonstruktör. 

En rekonstruktör har goda kunskaper inom juridik, företagsekonomi och företagsledning. Syftet med en rekonstruktion är att komma tillrätta med de mer akuta ekonomiska problemen, men även att säkerställa att företaget återfår sin livskraft och lönsamhet på lång sikt. Ett företag som är i rekonstruktion har rätt att få lönegaranti till sina anställda. Beslut om detta fattas av rekonstruktören och det är länsstyrelsen som betalar ut lönerna.

Boka in ett kostnadsfritt möte med RekonstruktionsGruppen för att ta reda på om ditt företag är kvalificerat för en rekonstruktion.

5 tips för företag att hantera betalningssvårigheter

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 24h (måndag-fredag)