You are here:

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare dessa ska betalas löpande.

Det finns några generella regler om fordrans uppkomst som i allmänhet kan anses gälla;

– För varor anses leveransdagen vara grund för fordringens uppkomst. Exempel: en vara levereras dagen innan rekonstruktionen inleds men fakturan kommer först en vecka in i rekonstruktionen. Fakturan får ej betalas.

– För tjänster gäller i regel att dagen för tjänstens utförande är tiden för fordrans uppkomst. Om fakturan översänds som en förskottsbetalning beställd tjänst innan rekonstruktionen påbörjas, men tjänsten utförs under rekonstruktionsprocessen, ska den betalas tjänsten utförs under pågående rekonstruktion.

– För exempelvis hyror, leasing och olika slags abonnemang gäller i regel att betalning ska ske löpande länge varan/tjänsten nyttjas. Exempel: om ett bolag beviljas rekonstruktion den 10:e i en månad ska de tio dagarna i månadens hyra omfattas av betalningsförbudet och ingå i en eventuell skuldnedskrivning, medan resterande hyra ska betalas löpande under rekonstruktionen i och med att bolaget fortfarande använder lokalen 

Svar inom 1h (måndag-fredag)