Du är här:

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses. Då inträder ett betalningsförbud som innebär att bolaget inte får betala några skulder utan att rekonstruktören gett sitt godkännande. Undantaget är leveranser och beställningar som görs under rekonstruktionen för att kunna driva verksamheten vidare då dessa ska betalas löpande.

Det finns inga generella regler för fordringars uppkomst som avgör om dem får betalas eller ej under en rekonstruktion utan man måste ibland avgöra det från fall till fall. Dock finns det några regler som i allmänhet kan anses gälla;

– För varor anses leveransdagen vara grund för fordringens uppkomst. Exempel: en vara levereras dagen innan rekonstruktionen inleds men fakturan kommer först en vecka in i rekonstruktionen. Fakturan får ej betalas.

– För tjänster gäller i regel att dagen för tjänstens utförande är tiden för fordrans uppkomst. Om fakturan kommer som en förskottsbetalning på beställd tjänst innan rekonstruktionen påbörjas men tjänsten utförs under processen ska den betalas då tjänsten utförs under pågående rekonstruktion.

– För exempelvis hyror och olika slags abonnemang gäller i regel att fordran uppkommer i takt med bolagets nyttjande.

Exempel: om ett bolag beviljas rekonstruktion den 10:e i en månad ska de 10 dagarnas hyra omfattas av betalningsförbudet och ingå i ett ackord medan resterande ska betalas under rekonstruktionen då bolaget fortfarande använder lokalen.

Funderar du på om rekonstruktion är något för ditt företag?

Tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Svar inom 1h (måndag-fredag)