Rekonstruktionsgruppen när pengar tar slut

Likviditetsbrist i bolaget

Vad kan man göra när bolaget har likviditetsbrist? Generellt sett är ägare, styrelse och ledning…