Artiklar

Du är här:
Rekonstruktör Isabel Johansson förklarar hur företag får konkursskydd och nedskrivning av skulder.

Skatteanstånd

Behöver ert företag anstånd på skatten?  Chefsjurist Isabel Johansson förklarar hur företag får konkursskydd och…

Lönegaranti

Vad är en lönegaranti? Då kostnaderna för löner ofta är den största utgiften ett bolag…

viktor cederlof

Rekonstruktörens Uppdrag

Rekonstruktörens uppdrag och kompetens  Det är bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion som själva föreslår en…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses.…

Borgenärssammanträde

Inom tre veckor från det datum tingsrätten beviljat ett bolags företagsrekonstruktion ska ett borgenärssammanträde äga…