Artiklar

Du är här:
5 tips för företag att hantera betalningssvårigheter

Betalningssvårigheter

Motgångar kan drabba även den bästa. Ekonomiska problem råkar de flesta företag ut för någon…

Rekonstruktör Isabel Johansson förklarar hur företag får konkursskydd och nedskrivning av skulder.

Skatteanstånd

 Behöver ert företag anstånd på skatten?  Rekonstruktör Isabel Johansson förklarar hur företag får konkursskydd och…

Lönegaranti

Vad är en lönegaranti? Då kostnaderna för löner ofta är den största utgiften ett bolag…

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en överenskommelse mellan ett bolag under rekonstruktion och dess leverantörer. Vid en…

viktor cederlof

Rekonstruktörens Uppdrag

Rekonstruktörens uppdrag och kompetens Det är bolaget som ansöker om företagsrekonstruktion som själva föreslår en…

Betalningsförbud eller ej?

När ett bolag ansöker hos tingsrätten om företagsrekonstruktion ställs bolagets betalningar in och skulderna fryses.…

Borgenärssammanträde

Inom tre veckor från det datum tingsrätten beviljat ett bolags företagsrekonstruktion ska ett borgenärssammanträde äga…