Blå lagbok

Kontrollbalansräkning

I ett aktiebolag har styrelsen ett ansvar för att bolagets ekonomi sköts på ett betryggande…

Hos rekonstruktionsgruppen kan man göra en informell rekonstruktion

Informell rekonstruktion

Som företagsägare kan det vara skrämmande att tänka på att behöva genomgå en formell rekonstruktion.…

Likvidation hos rekonstruktionsgruppen

Likvidation

Likvidation innebär att ett företag avvecklas genom att tillgångarna säljs, skulder betalas och eventuellt överskott…