Park med rött hus i bakgrunden
Skatteanstånd – Utmaningar och ansvar vid betalningssvårigheter

Många företag hamnade i ekonomiska svårigheter under pandemin och sökte därför tillfälligt skatteanstånd för att lindra kortsiktiga betalningsproblem. Nu, när dessa anståndsperioder löper ut, möter företagen utmaningar när det kommer till att återbetala de skatteskulder som uppkommit under anståndsperioden. Trots initiala lättnader finns det risker och konsekvenser vid återbetalning. Förlängning av skatteanstånd För att mildra…

Centralbron och riddarholmen på sommaren
Hur går en företagsrekonstruktion till – steg för steg

Vad är det som händer vid en företagsrekonstruktion egentligen, och hur går det till? Låt oss bena ut processen tillsammans. När ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt, kan tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion. Detta baserat på att det finns en livskraftig verksamhet i grunden. Oftast är det näringsidkaren (den person, företag…

En informativ artikel om hur man övervinner kapitalbrist i sitt företag
Övervinn kapitalbrist genom att välja rätt strategi

Det finns flera faktorer som kan leda till kapitalbrist i ett företag, så som otillräcklig kassaflödesplanering. En bristande planering och övervakning av företagets kassaflöde kan leda till svårigheter att hantera löpande utgifter och betala skulder i tid. Snabb tillväxt är ett ytterligare exempel på varför kapitalbrist uppstår. Om ett företag växer snabbt kan kapitalbehovet öka…

Företagsrekonstruktion Steg 1: Nulägesanalys
När bör man ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion

Vikten av att agera i tid Beslutet att ansöka om konkurs eller inleda företagsrekonstruktion är stort och bör övervägas noga. Det finns flera tecken att hålla utkik efter och som tillsammans och vid upprepade tillfällen tyder på att en åtgärd måste till för att ändra riktningen. Ju tidigare verksamheten uppmärksammar problemen desto större är sannolikheten…

Två jurister framför Stockholms horisont
Konkurs – en möjlighet till nystart inför nya året

Lönegarantin garanteras arbetstagarna lön i händelse av en företagsrekonstruktion eller konkurs. Syftet är att skydda de anställda under företagsrekonstruktion som därmed inte riskerar att stå utan lön om företaget de arbetar för går i konkurs.

Juristen Ebba från rekonstruktionsgruppen
Konkurs – ett steg närmare att lyckas

Att gå i konkurs är för många kopplat till att inte ha lyckats med sina mål, att misslyckas. Detta eftersom det innebär att personen eller företaget inte kan betala sina skulder och inte längre har kontroll över sina ekonomiska resurser. Det man inte tänker på lika ofta, är att många av de startups som faktiskt…

Personligt ansvar vid konkurs

I ett aktiebolag har styrelsen ett ansvar för att bolagets ekonomi sköts på ett betryggande sätt. Ansvaret är ytterst förenat med skadeståndsskyldighet samt en risk att åläggas personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.